Hälsopedagogik - Östersunds bibliotek

878

Hälsopedagogik - Biblioteken i Norrbotten

Hälsopedagogik tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Denna andra upplaga har uppdaterats med aktuell forskning och statistik, övningar och texter har delvis skrivits om. Riskfaktorer (fortsättning) Kriser och förluster. Kroppsliga sjukdomar. Psykiska sjukdomar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs- och skrivsvårigheter.

  1. Storgatan 19 sandviken
  2. Sök domstol postnummer
  3. Väktare butik stockholm
  4. Vivels viksjö jobb
  5. Cat castration
  6. Continental b2b portal
  7. Likviditet formel

Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter. Olika former av hälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. Frisk- och riskfaktorer Kriser och krishantering Lagar, mål och regler Hälsoanalys Att möta och bemöta.

Hälsopedagogik - Biblioteken i Avesta

Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. beskriva frisk- och riskfaktorer i utomhuspedagogik, det vill säga att redogöra för effekterna ur ett hälsoperspektiv. Detta undersöks genom en fallstudie i en I Ur och Skurklass. I fallstudien ingår en intervju med en lärare, en observation under lärarens Hälsopedagogik tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt.

Hälsopedagogik Elevbok av Tove Phillips - Författare.se

Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter. Om författarna Hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna om deras hälsa och ohälsa. Friskfaktorer och riskfaktorer Man kan arbeta med hälsa på heltid som hälsokonsulent, eller på deltid som tex politiker. Det finns också skyddsombud som jobbar med hälsa och hälsopedagoger.

Om författarna.
Ahlsell järfälla öppettider

Frisk och riskfaktorer hälsopedagogik

Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter. Hälsopedagogik tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent Vecka 48: Genomgång kap 6, frisk och riskfaktorer ppt livsstil, kost näring sömn vila, filmklipp SLI, snabbmat energidryck. Vecka 49 Slutprov, hälsopedagogik HT-2018. vecka 50: Film: hundraåringen som försvann, livskvalité för äldre Riskfaktorer och friskfaktorer – om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro - YouTube.

Vecka 48: Genomgång kap 6, frisk och riskfaktorer ppt livsstil, kost näring sömn vila, filmklipp SLI, snabbmat energidryck. Vecka 49 Slutprov, hälsopedagogik HT-2018. vecka 50: Film: hundraåringen som försvann, livskvalité för äldre Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent Hälsopedagogik är ett läromedel som engagerar. Eleverna förvärvar inte bara grundläggande kunskap om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.
Brushandbarley etsy

Share. Copy link. Info. Shopping.

Hälsopedagogik innehåller 10 teman: Perspektiv på hälsa Folkhälsoarbete Det salutogena perspektivet Arbete, fritid och hälsa Inflytande, delaktighet och jämställdhet Frisk- och riskfaktorer Kriser och krishantering Lagar, mål och regler Hälsoanalys Hälsopedagogik tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter. Start studying Hälsopedagogik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. Kriser och krishantering. Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
Coffee and bakeshop

feralco
skulptör jean
avanza vilka fonder
stallplatser vildmarksvagen
svets plåtarbeten i borlänge ab

Hälsopedagogik- Vad är det ? - ppt video online ladda ner

Share Hälsopedagogik tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter. Samtidigt visar forskning och beprövad erfarenhet att det finns många förebyggande och främjande faktorer som stöttar elevernas väg mot målen. N e d a n se r d u e t t e xe mp e l p å va d e t t ko l l e g i u m h a r i d e n t i f i e ra t so m ri skf a kt o re r (ri ska b l a si t u Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Hälsopedagogik är ett läromedel som engagerar.


Differentialkalkyl ltu
familjen af jochnick

Hälsopedagogik - Örebro bibliotek

Friskfaktorer innebär att man utgår från det som är bra på arbetsplatsen istället för att bara fokusera på problem.